Direct solliciteren

NEN 4400-1

Het NEN 4400-1 certificaat is een keurmerk wat ervoor zorgt dat bedrijven kunnen aantonen dat zij een betrouwbare partij zijn om handel mee te doen. Het doel van deze certificering is om binnen de uitzend- en payroll branche het makkelijker te maken om personeel in te lenen en arbeid uit te besteden. Bedrijven die aanmerking willen komen van het keurmerk van NEN 4400-1 moeten zich houden aan bepaalde eisen. Dit zijn bijvoorbeeld verplichtingen met betrekking tot aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies. Ook het administreren van identiteitsdocumenten, het uitvoeren van identiteitscontrole en controleren of iemand gerechtigd is om te werken in Nederland. Voordat het bedrijf kans maakt om het SNA keurmerk te krijgen, moet het bedrijf eerst in het bezit zijn van het NEN 4400-1 keurmerk.

SNA keurmerk

SNA = Stichting Normering Arbeid. Het keurmerk is opgericht om ervoor te zorgen dat de risico’s rondom keten- en inlenersaansprakelijkheid worden verlaagd. Een bedrijf met een SNA keurmerk moet voldoen aan de volgende eisen:

Het uitzendbureau moet in ieder geval in het bezit zijn van het NEN 4400-1 keurmerk. Wanneer het bedrijf ook vanuit het buitenland op de Nederlandse markt opereert, moet dit bedrijf ook het NEN 4400-2 keurmerk in het bezit hebben. Ook moet het bedrijf in het bezit zijn van het SNA handboek en moet het bedrijf de administratie op orde hebben.

NBBU

NBBU

De NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) controleert bedrijven die actief zijn in de uitzend- en payrollbranche op het hanteren van de juiste cao. Een NBBU keurmerk laat zien dat een bedrijf zich aan de juiste wet- en regelgeving houdt, hoe complex deze wetten en regels ook zijn. Het NBBU laat ook bij Verdo Werkt zien dat wij ons aan de juiste cao houden, welke dit ook is. Onze uitzendkrachten zijn hierdoor onder de juiste arbeidsvoorwaarden aan het werk. Belangrijk voor het behalen van het NBBU keurmerk is dat het bedrijf in het bezit moet zijn van het SNA keurmerk.

 

VCU certificaat

VCU

De afkorting VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendkrachten. Dit certificaat is opgesteld voor uitzend- en detacheringsbureaus die actief zijn in sectoren als de bouw, techniek en transport. Doordat Verdo Werkt actief is in deze sectoren waar een hoger risico is op bedrijfsongevallen, is het extra belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Met het VCU-certificaat benadrukken wij het belang van een gezonde en veilige werkomgeving en laten wij zien dat wij ons elke dag inzetten om dit voor onze medewerkers te realiseren. Voor aanvraag van het certificaat wordt gekeken naar de organisatie, het VGM-beleid, opleiding en (medische) geschiktheid, ongevallen met verzuim en bedrijfsgezondheidszorg.

Heb je een vraag over een van deze certificeringen of heb je iets gezien wat niet helemaal klopt? Neem contact met ons op! Bel naar 0318-576502 of mail naar info@verdowerkt.nl. Met jouw hulp maken we Verdo Werkt elke dag een stukje beter.