Urenregistratie

Wanneer uw onderneming een VCA gecertificeerd bedrijf is en werkt met VCA gecertificeerd personeel, kan Verdo Werkt u goed bedienen. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Dit is ontstaan met het idee om men veiliger te laten werken en het aantal ongelukken te verminderen. Als uitzendbureau is het belangrijk om hier extra aandacht aan te besteden en dat doen wij!

Wat is VCU precies?

De Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties is afgeleid van VCA. Het VCA is gericht op veiligheid, gezondheid en milieu (VGM). VCU is gericht op veiligheid en gezondheid. Hieraan is een VG-beheersysteem gekoppeld. Verdo Werkt is nu is het bezit van een VCU certificaat en kan daarmee aantonen dat het in bezit is van een VG-beheersysteem. Verdo Werkt kan flexibel personeel beschikbaar stellen aan bedrijven in de techniek die VCA gecertificeerd zijn.

De meeste VCA-gecertificeerde bedrijven voeren werkzaamheden uit in een werkomgeving, waarin het risico op letsel aanwezig is. Werken in een risicovolle omgeving vereist een zorgvuldige houding en een bepaald kennisniveau van veiligheidsaspecten. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen. Uitzendbureaus die personeel bemiddelen in deze werkgebieden doen er goed aan om zich VCU te laten certificeren. Verdo Werkt moet niet alleen als organisatie zijnde gecertificeerd zijn, maar ook onze medewerkers op kantoor moeten in het bezit zijn van een VCU certificaat. Dit zodat ook zij op de hoogte zijn van de risico’s. De flexwerkers die door Verdo Werkt worden uitgezonden moeten in het bezit zijn van een VCA-certificaat.

Stichting Samenwerken Voor Veiligheid

Het VCU-systeem is net als VCA ondergebracht bij de onafhankelijke Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Twee organen binnen de SSVV zorgen voor de juiste procedures en toepassing van het systeem: het Centraal College van Deskundigen VCA en de Werkgroep VCU.